התוכנית כוללת בין היתר: רפורמות בתחומי התחבורה, הדיור, האנרגיה והטכנולוגיה; שדרוג שירותים ציבוריים וייעול המגזר הציבורי, והרחבת ההשתתפות בתעסוקה