על פי סקר התאחדות הסטודנטים: בשנת 2021 ההלוואה הממוצעת לסטודנט עומדת על 34 אלף ₪ , וזאת לעומת שנת 2019 שההלוואה הממוצעת הייתה 21 אלף ₪.