שכר המינימום יעלה מחודש אפריל ב-5 פעימות ל-6,000 שקל ויתווסף יום חופש אחד למינימום. מה עיקרי עסקת החבילה שגובשה ע"י הממשלה וההסתדרות?