זהירות מפישינג באינטרנט ובהודעות של גופים שונים. לאחרונה מקבלים אנשים רבים הודעה בסגנון זה:

תמונה שמכילה טקסט התיאור נוצר באופן אוטומטי

"המשלוח צריך שתאשר את פרטי המשלוח"

זאת הודעה שכל מטרתה ללכוד אתכם ולהוציא מכם כסף. אל תקליקו.