פעילות גופנית אימהית לפני מחזורי IVF/ICSI משפרת את שיעור ההיריון הקליני ואת שיעור הילוד החי.