רשות המסים פועלת למניעת הונאות- עצמאים ובעלי עסקים יחויבו להתקין ברכביהם התקן תדלוק בכדי לקבל ניכוי במס על הוצאות הדלק.