הכסף יועבר לחשבונות הבנק של ההורים שלא מימשו את זכאותם להקלה במס של 2 נקודות זיכוי – ללא צורך בפעולה אקטיבית מצידם.