דוח הממונה על השכר במשרד האוצר חושף את האמת: שכר המורים גבוה ב-20% מהשכר הממוצע במשק. אז למה המורים מתלוננים שהשכר שלהם נמוך? איפה הבעיה?