על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מתוך 350 אלף סטודנטים שלמדו ב-59 מוסדות להשכלה גבוהה הרוב למדו לתואר ראשון במדעי החברה