המחלוקת העיקרית היא על הצעת האוצר להעלות את השכר למורה מתחיל מ-6,000 שקל ל-9,000 שקל, כאשר בהסתדרות המורים דורשים שכר התחלתי של 10,500 שקל. הצדדים חלוקים גם על שכרם של שאר המורים וגם בנוגע להמרת ימי האיסרו חג ותגמול דיפרנציאלי למורים מצטיינים