הטיפול בנשים עם תגובה שחלתית ירודה בטיפולי הפריה הנו עדיין אתגר טיפולי ראשון במעלה – מה הבעיה לכך, ומה ניתן לעשות?