על פי נתונים שמפרסם משרד החקלאות, הדג המוביל במכירות ברשתות השיווק בתקופת החג הוא האמנון עם כ-37% מסך מכירות הדגים, אחריו סלמון עם כ-35%, במקום השלישי והרביעי הדניס והקרפיון עם כ-4%, ואחריהם הנסיכה עם כ-3%